بودن یا نبودن؟ مسئله چیست؟

بیش‌تر که بخوانم، بیش‌تر می‌نویسم. اما الویت‌هایم در حال گذارند. ظاهرن در حال بازسازی شخصیتم. یک سال بعد احتمالن فارغ‌التحصیلم. سربازی؟ ادامه‌ی تحصیل؟ . سوال‌هایی…